0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz sposoby wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.rozabielecka.pl

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością –  możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@rozabielecka.pl.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Niezwykle istotne jest dla nas poszanowanie prywatności każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe i korzysta z naszych usług. Jakiekolwiek informacje zebrane na Twój temat będą użyte wyłącznie do wykonania usługi, którą zamówiłeś oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy przez odpowiednie wykorzystanie oraz ochronę informacji.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub (całkowitego) usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy – możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@rozabielecka.pl.

Informacje na temat polityki ochrony prywatności i cookies na www.rozabielecka.pl

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych rozabielecka.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, jest:

Joanna Kawałko Mobilny Gabinet Diagnostyczno-Terapeutyczny w Tarnowie, przy ul. Gunicka 23a, NIP: 6731366517.

Do każdego celu przetwarzania danych zostały wskazane osobne cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych (szczegółowo opisane poniżej).

Poniżej wypisaliśmy uprawnienia, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Co istotne, wymienione wyżej uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: kontakt@rozabielecka.pl 

Jednak w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej (na przykład: możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych umieszczonych w złożonym przez Ciebie zamówieniu aż do czasu, kiedy upłynie termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem sklepu).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto w sklepie, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z nami, odstąpić od umowy, złożyć reklamację lub dodać komentarz na blogu.

Z naszej strony gwarantujemy Ci poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 

Zgromadzone dane osobowe są zbierane i przechowywane z należytą starannością oraz są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień. Są to nasi podwykonawcy, innymi słowy odbiorcy danych osobowych:

 1. AttHost Sp. z o.o., al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

 2. Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,

 3. Google LLC. – w celu korzystania z usługi zewnętrznego serwera pocztowego G suite,

 4. Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań –  w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,

 5. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,

 6. biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,

 7. podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne.

Twoje dane osobowe możemy przekazać organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas zakładania konta i zapisu do newsletter’a.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez rozabielecka.pl?

W związku z tym, że zarejestrowałeś się w serwisie tajnamisja.pl jako Klient i zaakceptowałeś Regulamin, przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym:

 • do rejestracji konta w serwisie rozabielecka.pl;

 • do zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych;

 • dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych w serwisie rozabielecka.pl, takich jak sprzedaż ebooków i gier w wersji elektronicznej,

 • do obsługi zapytań oraz zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz lub przez email);

 • do kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług;

 • do przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu rozabielecka.pl, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 • zabezpieczenia kupowanych produktów za pomocą elektronicznego znaku wodnego, który umożliwia identyfikację nabywcy pliku komputerowego jakim jest książka elektroniczna.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

* zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www;

* organizacji akcji promocyjnych oraz konkursów, w których możesz wziąć udział.

* wysyłania newsletterów.

Co istotne, w każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Możesz to zrobić wysyłając e-mail na adres: kontakt@rozabielecka.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, czyli świadczyć Ci naszą usługę, konieczne jest, abyś podał nam  następujące dane osobowe:

 • swój adres e-mail, login oraz hasło,

 • w przypadku chęci otrzymania faktury na usługę – informacje do wystawienia faktury, tj. dane firmy, NIP i jej adres.

Co istotne, podanie Twoich danych jest dobrowolne.

W przypadku, kiedy nie podasz nam powyższych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, co jest jednoznaczne z tym, że nie będziesz mógł korzystać z serwisu rozabielecka.pl

Jest dla nas jasnym, iż masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo sprzeciwu działa od 25.05.2018 r. Możesz to zrobić w sytuacji, kiedy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Jak długo przechowywane są przez nas Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, jak i również po jej zakończeniu. Robimy to:

 • w ramach wypełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa, a szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego;

 • w celach statystycznych i archiwizacyjnych,

 • przez okres maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy Twoje dane są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie.

Konto użytkownika

W celu założenia konta użytkownika musisz podać dane, które są niezbędne do założenia konto – tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Co istotne, podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane przekazane przez Ciebie potrzebne do założenia konta będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W sytuacji, kiedy zdecydujesz się usunąć konto – my usuniemy również dane w nim zawarte. Istotnym jest, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.

Miej świadomość, że w każdym momencie masz możliwości zmiany lub sprostowania danych zawartych w koncie, może również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter

Za pośrednictwem naszego serwisu możesz zapisać się do newslettera – zdobędziesz wtedy dostęp do informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisem. Jeśli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swoje dane osobowe oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Co istotne, podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Twoje dane, przetwarzane na potrzeby przesyłania newslettera, będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Jednak w każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zrezygnować z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Podstawą prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej zgody przy zapisywaniu się do newslettera. 

Zamówienia

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia – tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Co istotne, podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W kwestii czasu przetwarzania danych – dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Co więcej, po upływie tego terminu, niewykluczone, że dane nadal będą przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. W związku z narzuconym nam obowiązkiem, będziemy przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Co istotne, w przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych już po realizacji zamówienia oraz nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych  lub domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Dopiero po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również możesz domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

Faktury

W przypadku kiedy, w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. W tym przypadku, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

Wszystkie wystawione przez nas faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, co bezpośrednio wiąże się z tym, że Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz mi dane osobowe zawarte w dokumencie reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Treści te obejmują Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Co istotne, podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w jedynie celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane przez nas w celach statystycznych.

Co istotne, w przypadku danych zawartych w reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Jednak po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych oraz możesz domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Co ważne, zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Kontakt

Kiedy chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej – w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Istotne jest to, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji mailowej może podlegać archiwizacji. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Jednak przysługuje Ci prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś. Może również domagać się jej usunięcia – choć archiwizacja historii może być uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies

rozabielecka.pl, stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki typu cookie są to niewielkie informacyjne pliki tekstowe wysyłane przez serwer tajnamisja.pl z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, przykładowo telefonów, laptopów, tabletów). Każdy plik cookie zawiera informacje możliwe do odczytania tylko dla danej stron i jest unikatowy dla Twojej przeglądarki. Pliki „cookies” nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych, czy też informacji poufnych użytkownika.

Co istotne, aby pliki “cookies” działały, zawsze wymagana jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Zmieniając ustawienia komputera lub urządzenia, z którego wykorzystujesz do odwiedzania serwisu rozabielecka.pl, możesz wykasować lub zablokować pliki „cookies”. Pamiętaj, że większość przeglądarek internetowych domyślnie ma ustawione zaznaczone zezwolenie na używanie plików  “cookies”.

Zgoda na cookies

Przy Twojej pierwszej wizycie na stronie tajnamisja.pl wyświetli Ci się informacja na temat stosowania plików cookies. Jeżeli ją zaakceptujesz i zamkniesz będzie to równoznaczne z tym, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. 

Taką zgodę możesz oczywiście zawsze wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Jednak istotne jest to, że wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz zewnętrzne, czyli pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego działania strony rozabielecka.pl, w szczególności mówimy tutaj o kwestii prawidłowego działania koszyka i procesu zamówienia, o określeniu, czy jesteś zalogowany, o pamiętaniu twojego zalogowania oraz o odnotowaniu faktu akceptacji regulaminu.

Pliki cookies można również podzielić na sesyjne oraz trwałe. Pierwsze z nich przechowywane są na Twoim urządzeniu jedynie do zakończenia sesji danej przeglądarki. Oznacza to, że po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Co istotne, mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji z Twojego urządzenia. W przypadku cookies trwałych – pozostają one na urządzeniu aż do momentu ich skasowania, co oznacza, że zamknięcie przeglądarki czy wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Co istotne, mechanizm cookies sesyjnych również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji z Twojego urządzenia. 

Jaki jest cel zbierania plików cookies?

Mówiąc najprościej – informacje zapisywane w plikach cookies na urządzeniu użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z serwisu tajnamisja.pl oraz pozwalają nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy. Używane są np. w kwestii utrzymywania sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętania ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

W serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być również pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

W ramach naszego serwisu tajnamisja.pl funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics – działania polegające na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszego serwisu;

 • Google AdWords, Google AdSense, – działania w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam

 • Facebook Pixel – działania w celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie,

 • Facebook, Instagram, Google, Pinterest, Youtube (pliki cookies narzędzi społecznościowych) – po to by łączyć Twoją wizytę w naszym serwisie z narzędziami społecznościowymi; jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym (przykładowo jeżeli użyjesz danej wtyczki klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana);

Zakres gromadzenia danych oraz ich przetwarzania i wykorzystywania przez danych usługodawców został opisany w polityce prywatności poszczególnych usługodawców poniżej:

Logi serwera

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona rozabielecka.pl.

Każdorazowe zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Co istotne, logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są przez nas kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

Jako administratorzy serwisu tajnamisja.pl zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. O zmianach zasad polityki prywatności użytkownicy będą informowani z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Każda nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do zasad dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt – adres e-mail: kontakt@rozabielecka.pl

Zmieniajmy razem świat edukacji w niezapomnianą przygodę!
Newsletter
Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!
© 2023 Joanna Kawałko Mobilny Gabinet Diagnostyczno-Terapeutyczny . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!